Hvorfor kurs med Din personalsjef?

Din personalsjef legger vekt på at deltakerne selv skal komme frem til de ønskede svar og løsninger i så stor grad som mulig. Dette oppnår vi ved å invitere til dialog, være åpen for deltakernes innspill og gjennom å bruke eksempler fra deltakernes egen hverdag.

Din personalsjef har en uhøytidelig form og bruker humor på en slik måte at deltakerne slapper av på kurset og dermed får økt utbytte. Deltakerne får regelmessige pauser, og gruppeoppgaver brukes bevisst slik at de stilleste deltakerne også får bidra.

Comments are closed.