Sykefravær

Oppfølging av sykefravær kan være krevende, og lovverket endres stadig. Greier du å holde deg oppdatert? Samfunnet, bedriften og den sykmeldte tjener på at oppfølgingen blir konkret og korrekt, slik at medarbeideren kommer tilbake i jobb så raskt om mulig.

Din personalsjef bistår gjerne
• Vi lærer deg gode rutiner for å redusere fravær
• Vi følger opp den ansatte ved hvert lovpålagte intervall ved fravær
• Vi skriver rapport fra hver oppfølgingssamtale
• Vi sikrer at alle obligatoriske rapporter sendes i tide
• Vi bistår i møtene med NAV hvis det er ønske om det

Comments are closed.