Et bredt kurstilbud

I oversikten vises noen eksempler på kurs som Din personalsjef har utviklet og holdt – noen av dem over en periode på 15 år med inntil 60 kurs i året. Innholdet i alle kurs blir tilpasset til den enkelte kundes behov og ønsker.

Åpne kurs med individuell påmelding. Din Personalsjef tilbyr åpne kurs.
Bedriftsinterne kurs.
Bedriftsinterne kurs kan skreddersys for grupper i forhold til deltakernes ståsted og erfaring.
Personlig opplæring. Ledertrening og lederopplæring gjennomføres også for enkeltpersoner.
Introduksjonskurs
Fire timers kurs for medarbeidere. Kurset tar opp sentrale tema som kommunikasjon og samarbeid.
Målsetting med kurset er å sørge for forståelse og engasjement vedrørende bedriftens vektlegging av service og kvalitet. Kurset gir deltakerne en bevisstgjøring i forhold til seg selv og sin rolle i bedriften. Kurset er lagt opp med stor grad av diskusjon og medvirkning fra deltakerne, blant annet gjennom gruppearbeid.

Kursinnhold:
Bedriftens: Visjon og forretningsidé, verdier, konkurransefortrinn, kvalitet
Medarbeider i bedriften: Samspill, kommunikasjon, kjenne seg selv, kroppsspråk

Motivasjonskurs
Motivasjonskurs alene kan ikke veie opp for dårlig ledelse. Det er heller ikke slik at medarbeidere med gode ledere ikke kan ha glede og nytte av motivasjonskurs. En ny vinkling på ting, innspill utenfra med eksempler fra medarbeidernes egen hverdag, satt på spissen, kombinert med en passe blanding av humor og alvor kan gi medarbeidere ett løft og ny giv i hverdagen.

Kurs i jobbsøk
Dette kurset skreddersys i forhold til deltakernes ståsted og erfaring. Les også om nedbemanning.
Kursinnhold: Bevisstgjøring av hva man kan og bør satse på, Hvor finnes jobbene, CV bygging, Forberedelser til søknad, Søknadsskriving, Intervjuteknikk, Forhandling av jobbtilbud

Salgskurs
Fire timers kurs. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne økt forståelse for hva som skal til for å lykkes i salg og gjøre dem bevisst på sin rolle som selgere. Kurset er lagt opp med stor grad av diskusjon og medvirkning fra deltakerne, blant annet gjennom gruppearbeid.
Kursinnhold: Kommunikasjon, Oppbygging av salget, Salgsargumenter, Behandling av innvendinger, Avslutning av salget

Slik finner du den beste! –Bruk tiden på de viktige tingene i rekrutteringen din!
Kursinnhold: Bruk tiden på de viktige tingene i rekrutteringen din, Let etter det selskapet egentlig trenger, Lag gode annonser i rett kanal, Identifiser og end opp med de beste søkerne, Avslør juksemakerne, Velg den beste, Behold de beste nyansatte ut over prøvetid

Intervjuteknikk –Gode intervjuer gir gode resultater!
Kursinnhold: Forberedelser til intervju, Strukturerte intervjuer – hvordan? – hvorfor?, Intervjuspørsmål – bruk og virkning, Finn det unike hos søkeren, Avslør juksemakerne, Avslutning av intervjuet

Medarbeidersamtalen! –Verdifullt bidrag til bunnlinjen!
Kursinnhold: Planlegging av samtalen, Partenes forberedelse til samtalen, Hva skal samtalen omhandle, Struktur og gjennomføring av samtalen, Hva kreves av partene i samtalen, Hvordan oppnå ønsket resultat med samtalen.

Comments are closed.