Nedbemanning

Nedbemanning, enten midlertidig eller permanent, kan være et nødvendig virkemiddel når en bedrift sliter.
I begge tilfeller er det viktig at menneskene ivaretas på best mulig måte, og at prosessene blir håndtert korrekt i henhold til lovverket.

Din personalsjef har lang erfaring med omstillingsprosesser i flere bransjer og virksomheter, kjenner lovverket godt og utfører slike prosesser profesjonelt.

Spar penger på profesjonell bistand
Kravene er mange og fellene ennå flere. Ved å bruke profesjonell bistand helt i fra starten på slike prosesser kan spare virksomheten både spare penger og unngå uønskede resultater.

Din Personalsjef kan bidra til at virksomheten:
• ivaretar medarbeiderne som berøres direkte, med respekt
• ser de ansatte som blir igjen, gjennom prosessen og etter at kollegaen har sluttet
• unngår å måtte betale lønn til den som må gå, på grunn av formelle feil i dokumentene
• unngår å bli saksøkt, og ender med å tape saken på grunn av uryddig prosess og dokumentasjon

Comments are closed.