Kontrakter

Mange ansettelseskontrakter fungerer greit i det daglige. Det er først når det oppstår problemer at det kommer frem hva som burde ha stått, eller ikke skulle ha vært med, i kontrakten.

Vi kvalitetssikrer!
Din personalsjef går gjerne gjennom og kvalitetssikrer innholdet i ansettelseskontraktene til din virksomhet. Dersom bedriften ikke har skriftlige ansettelseskontrakter slik loven krever, utarbeider vi gjerne et forslag.

Comments are closed.