Personalhåndbok

En personalhåndbok – hjelp til ryddige forhold

Svært mange bedrifter har ikke personalhåndbok. Dette kan føre til at lover og regler tolkes og
praktiseres forskjellig fra gang til gang, det blir tilfeldig hvilke goder medarbeiderne får og at skapes usikkerhet
om hva som egentlig gjelder.

Et oppslagsverk for alle
• Gir en oversikt over godene som bedriften tilbyr
• Gir en oversikt over hvilke plikter og regler som gjelder for de ansatte med hensyn til for eksempel ferie, feriepenger, sykdom, permisjoner etc.

Et nyttig ledelsesverktøy
• Det er god økonomi i å praktisere regler i henhold til lovverket, og likt hver gang.
• Med en god og entydig personalhåndbok unngår du forskjellsbehandling og unngår unødvendige diskusjoner
• Du kan gjøre endringer i personalgoder uten å måtte endre de ansattes kontrakter

Comments are closed.