Medarbeidersamtale

Mange dropper medarbeidersamtale helt eller gjennomfører samtalen uten å synes at den har noen verdi. Noen hevder at de har medarbeidersamtaler hver dag. Da mangler kanskje virksomheten et godt verktøy for å gjennomføre samtalene optimalt.

Innsikt og verktøy
Medarbeidersamtaler som utføres riktig gir både leder og medarbeider et håndfast bevis på status nå og hva som skal være forbedringsområder fremover. Din personalsjef gir deg innsikt og verktøy slik at du oppnår dette i dine fremtidige medarbeidersamtaler.
• Planlegging av samtalen
• Når og hvordan skal samtalen gjennomføres
• Skjema for samtalen
• Oppfølging av samtalen

Comments are closed.