Kompetanse

Din personalsjefs kompetanse

Personal og HR
Mange år med ledererfaring, endringsledelse og videreutvikling av systemer og mennesker innenfor HR/Personalområdet.

Bred erfaring fra alle nivå i medarbeidernes livssyklus i bedriften: tiltrekke seg de rette kandidatene, rekrutteringsprosessen fra A – Å, beholde og videreutvikle ansatte, omstilling og avslutning av ansettelsesforholdet.

Svært god på korrekte prosesser og riktig gjennomføring i vanskelige saker i forhold til alle involverte parter, og god kunnskap om arbeidsrett.

Har erfaring med forhandlinger med tillitsvalgte i flere fagforeninger (handel og industri) og kunnskap om flere tariffer og tariffbestemmelser.

Har god økonomisk forståelse og bidrar til kostnadskontroll innenfor personal for kunden.

Utvikler og gjennomfører kurs og opplæringsaktiviteter innenfor flere områder

Har bred erfaring fra organisasjons- og kulturutvikling gjennom utvikling og implementering av verdigrunnlag, arbeidsmetodikk, policys og rutiner.

Comments are closed.