Oppsigelse og avskjed

Når en virksomhet må la en person gå, finnes det to virkemidler – oppsigelse eller avskjed. Oppsigelse er mest brukt i arbeidslivet, og innebærer at medarbeideren slutter i stillingen etter en viss tid. Avskjed er et meget strengt virkemiddel, og betyr at medarbeideren må gå på dagen. Hva er riktig i din situasjon? Din Personalsjef hjelper deg til å velge riktig reaksjon.

Oppsigelse
Det er i hovedsak to årsaker til oppsigelser: Forhold ved bedriften eller forhold ved den ansatte. Din personalsjef gir deg svar på de viktige spørsmålene uansett årsak:
• Hva er saklig grunn for oppsigelse?
• Hvem kan sies opp?
• Hvordan skal utvelgelsen dokumenteres?
• Hva må stå i en formriktig oppsigelse?
• Hvor lenge må du som arbeidsgiver betale lønn ved en oppsigelse, og hvor mye må du betale?
• Hvilke rettigheter har selskapet og medarbeideren i en slik situasjon?

Avskjed
I noen tilfeller kan avskjed være løsningen. Din personalsjef kan gi veiledning om når det er riktig å gi en medarbeider avskjed, og kan bidra med kunnskap når prosessen skal settes i gang:
• Hva er saklig grunn for avskjed?
• Hvordan skal forholdene dokumenteres?
• Hva må stå i en formriktig avskjed?
• Hvor lenge må du som arbeidsgiver betale lønn ved avskjed, og hvor mye?
• Hvilke rettigheter har selskapet og medarbeideren i en slik situasjon?

Comments are closed.