Karriererådgivning

Noen bedrifter som må redusere antall ansatte, ønsker å bistå de overtallige ut over det lov- og avtaleverket krever. Din personalsjef har satt sammen en meny innenfor karriererådgiving man kan velge fra, ut fra den ansattes behov og bedriftens ønsker.

Definere status
Det kan være et sjokk å få beskjed om at man mister jobben. Mange bruker mye tid og krefter på å lete etter svar på hvorfor akkurat de har blitt valgt, og kan trenge hjelp til å sortere tanker og følelser.
Målsettingen i denne fasen er å hjelpe kandidaten til å sette ord på følelsene sine og til å akseptere og forstå at nedbemanningen ikke er relatert til den ansattes verdi, ytelse i arbeidet eller øvrige forhold som har med den ansatte selv å gjøre.

Kjenne seg selv
Når man har kommet over sjokket er det viktig å starte prosessen med å bli kjent med og få tilbake troen på seg selv. En samtalepartner som man kan diskutere helt fritt med om seg selv, både på godt og vondt, bidrar til å forberede kandidaten til å gjøre riktige veivalg.

Dersom det er ønske om å benytte personlighetstester i denne prosessen, tilbyr Din personalsjef dette via en samarbeidspartner.

Definere fremtid og muligheter
Hva vil jeg, hva kan jeg? Mange er usikre på egne ferdigheter og kvaliteter, selv uten å ha mistet jobben.
En rådgiver som er vant til å vurdere menneskers kvalifikasjoner og kompetanse, er viktig i denne delen av prosessen. Din personalsjef vet at mennesker like ofte undervurderer egne ferdigheter som at de overvurderer seg selv.

Dersom det er ønske om det, kan ferdighetsprøver benyttes for å dokumentere nivå og ferdigheter. –

Videreutvikle ferdigheter jobbsøk
Å lage en selgende CV og å skrive søknader som vekker interesse hos en rekrutterer, kan være en utfordring.
De færreste tenker på at personer som rekrutterer kun bruker 5-7 sekunder på hver CV/Søknad.
Her jobber vi med kandidatens egen CV og Din personalsjef bistår ved konkrete jobbsøknader, slik at kandidaten står best mulig rustet.

Kunnskapsoverføring om sosiale medier, relevante søkemotorer og bistand til å sette i gang egne søk etter relevante jobber, er også en del av programmet.

Videreutvikle ferdigheter intervjutrening
Dette er en teoretisk og praktisk tilnærming til intervjusituasjonen. Her ser vi på hva kandidaten trenger å gjøre av forberedelser til intervju og tester, hvilke spørsmål man kan få, hvilke spørsmål man selv kan stille. Vi går også gjennom hvordan man evaluerer intervjuet.

Ny jobb
Målsettingen med dette programmet er å bistå kandidaten i arbeidet med å skaffe seg ny jobb.

Din personalsjef vil også kunne bidra med sine nettverk slik at kandidaten settes i direkte kontakt med bemanningsfirmaer for raskere å kunne komme ut i nye jobber.

Comments are closed.