Vanskelige samtaler

Det å planlegge og gjennomføre vanskelige samtaler er for mange en utfordring. Noen lar være å ta opp vanskelige ting mens andre buser ut der og da uten tanke på om det er riktig tid og sted. I førstnevnte tilfelle er det bare du som leder, som går og ergrer deg. I sistnevnte tilfelle er det lett å miste problemet av syne, slik at man tar spilleren i stedet for ballen. Dette gir sjelden ønsket effekt.

Planlegg samtalen
Det er lettere å oppnå gode resultater ved å planlegge samtalen først.
• Sørg for at samtalen foregår i kontrollerte omgivelser
• Velg et passende tidspunkt for begge parter
• Sørg for at samtalen ender i en konkret plan for hvordan og når endringer skal ha skjedd. Ved planlegging og dokumentasjon sikrer du at du kan gjøre noe med problemet, dersom endringer ikke skjer.

Søk hjelp
Ofte er det nyttig å la en utenforstående gjennomføre samtalen. Dette sikrer ofte riktigere fokus og fremdrift. Samtidig kan det bli lettere å jobbe sammen i hverdagen og fremover, siden saken håndteres av andre.

Comments are closed.