Permitteringer

Markedet svinger og etterspørselen etter varer og tjenester varierer. Av og til fører det til at virksomheter må permittere ansatte. Dette er aldri en enkel prosess, men ryddige forhold gjør det mer forutsigbart for både arbeidsgiver og medarbeider.

Din personalsjef gir deg svar på:
• Når det er det lov å permittere medarbeidere?
• Når du må velge oppsigelse?
• Hva er saklig grunn for permittering?
• Hvem kan permitteres eller sies opp?
• Hvilke frister gjelder for varsling av permittering?
• Hva må stå i ett formriktig permitteringsvarsel?
• Hvor lenge må du som arbeidsgiver betale lønn ved permittering?
• Hvilke rettigheter har selskapet og medarbeideren i en slik situasjon?

Comments are closed.